Thầy: Nguyễn Luận Quê quán: Sơn Mỹ- Hương sơn- Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: CĐ Điện Ngày về trường: 01/09/2007...