Tuesday, 27/10/2020 - 08:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Bình
  • Ngày soạn : 24/08/2010 Ngày dạy:26/08/2010 Tiết 1 : tự chăm sóc, rèn luyện bản thânI.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức - Giúp học sinh hiểu biết những biểu hiện của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể. - ý nghĩa của việc tự ...
  • Ngày soạn: / / Ngày dạy: / / TIẾT 1 BÀI 1: TỰ CHĂM SÓC, RÈN LUYỆN THÂN THỂ. A. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Học sinh nắm được những biểu hiện của việc tự chăm sóc sức ...
  • TIẾT 1 - BÀI 1:SỐNG GIẢN Dị Mục tiêu bài học:Kiến thức:Giúp học sinh hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, Tại sao cần phải sống giản dị.Kỹ năng:Giúp học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi ...
  • Phần Đạo đỨC Ngày soạn:22/8/2009 dạy:24/8/2009 ...
  • Tuần 1 Ngày soạn:Tiết 1 ...
  • Soạn ngày 24 / 8 / 2008Tiết 1: Bài 1: Tôn trọng lẽ phảiA. Mục tiêu bài học1. Về kiến thức: - HS hiểu thế nào tôn trọng lẽ phải. Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải; - HS nhận thức được vì sao trong cuộc sống ...
  • Ngày 6/9. Chủ đề Tháng 9: Truyền thống nhà trường Hoạt động 1: Bầu cán Bộ lớpI.Mục tiêu:-Học sinh hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.-Lựa chọn được ...
Tài nguyên