Saturday, 24/10/2020 - 06:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Bình
  • Ngày 6/9. Chủ đề Tháng 9: Truyền thống nhà trường Hoạt động 1: Bầu cán Bộ lớpI.Mục tiêu:-Học sinh hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm học cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.-Lựa chọn được ...
Tài nguyên