Wednesday, 21/10/2020 - 16:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Bình
 • M«n :V¨n - K.I TỜ GHI ĐIỂM Giáo viên : TỜ GHI ĐIỂM Lớp : 9 Năm học 11 - 12 Năm học 11 -12 T.T Họ & ten H/s 1 h/s2 hk TBM T.T Họ & ten H/s ...
 • Ngày soạn: 21/08/2010 Ngày dạy: 23/08/2010 Tiết: 1Bài: ...
 • CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CHIÊM HOÁCÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SƠN----------( ( (---------BAI THI TÌM HIỂU CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM – CÔNG ĐOÀN QUẢNG TRỊThực hiện: Đỗ Tất ThắngCÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CHIÊM HOÁCÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC ...
 • Ngày : 20/8/2011 Ngày : 22 / 8/2011 Tiết:1 ...
 • Ngày soạn : 23/3/2011 Ngày dạy : 25/3/2011 Tiết 111: ...
 • Ngày soạn : 17/3/2011 Ngày dạy : 19/3/2011 Tiết 108 : HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ A.Mục tiêu: Giúp ...
 • Ngày soạn: 21/08/2010 Ngày dạy: 23/08/2010 Tiết: 1Bài: ...
 • S:15.08.09 Ngữ văn : b ài 1 Tiết 1. G:17.08.09 Tôi đi học -Thanh Tịnh -Mục tiêu ...
 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ ...
 • Ngày 22 / 8 / 2008 Tiết 1: Văn bản: Phong cách Hồ Chí Minh ( Lê Anh Trà) A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học ...
 • Ngày soạn : 17/3/2011 Ngày dạy : 19/3/2011 Tiết 108 : HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN : THI LÀM THƠ NĂM CHỮ A.Mục tiêu: Giúp ...
 • Ngày soạn:21/08/2010 Ngày dạy: 23/08/2010Tiết 1Bài ...
Tài nguyên