Saturday, 24/10/2020 - 07:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Bình
  • k BẢNG SƠ KẾT HKI Lớp: 7B NH: 2011-2012 GVCN: Nguyễn Thị Tình Thơ TT Họ và tên Nữ Họ và tên Toán Lý Hoá Sinh C nghệ Văn Sử Địa Anh GD CD TD Nhạc Vẽ T chọn DP1 DP2 DP3 ĐTB HKI N.nghỉ Xếp loại và danh ...
  • BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN Trường: THCS Nguyễn Khắc Viện GV: Lưu Thị Sen Lớp: 9A Môn: Văn Sĩ số: 38 Năm học: m m m m m m TT Họ và tên Nữ Học kì ...
  • BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN Trường: THCS Nguyễn Khắc Viện GV: Hà Thị Huyền Lớp: 9A Môn: Toán Sĩ số: 38 Năm học: m m m m m m TT Họ và tên Nữ Học kì ...
  • Tiết 1Ngày soạn: /08/2010Ngày dạy: /08/2010Tập hợp. Phần tử của tập hợpA. Mục tiêu * Kiến thức:Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp, nhận biết được một số đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập ...
Tài nguyên