Wednesday, 21/10/2020 - 17:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Bình
 • Đặt vấn đề: 1)Cơ sở lý luận: Với những quan điểm đổi mơi phương pháp dạy học là tích cực hóa hoạt động của học sinh nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề vận dụng kiến thức vào thực tiễn.Từ đặc thù của bộ môn toán là bộ môn có tính ...
 • HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ ( theo công văn số 25/SGD&ĐT-TCCB)Quy định: - Tất cả các biểu mẫu, bản khai đều đánh theo phông chữ: Times New Roman - Lưu mẫu này vào máy cập nhật dữ liệu hằng năm. - Nhập đầy đủ dữ liệu, in 1 bộ gửi ...
 • I/ Lí do chọn đề tài: Âm nhạc là bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh và nhịp điệu để diễn tả tư tưởng tình cảm của con người, nó xuất hiện từ rất lâu đời và gắn bó mật thiết với con người cho đến hết cuộc đời, Âm nhạc có tính truyền cảm trực tiếp, bao ...
 • I/ Lí do chọn đề tài: Âm nhạc là bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh và nhịp điệu để diễn tả tư tưởng tình cảm của con người, nó xuất hiện từ rất lâu đời và gắn bó mật thiết với con người cho đến hết cuộc đời, Âm nhạc có tính truyền cảm trực tiếp, bao ...
 • k Hướng dẫn BẢNG SƠ KẾT HKI Lớp: 9A NH: 2009-2010 GVCN: Lê Thái Hoà TT Họ và tên Nữ Họ và tên Toán Lý Hoá Sinh C nghệ Văn Sử Địa Anh GD CD TD Nhạc Vẽ T chọn DP1 DP2 DP3 ĐTB HKI N.nghỉ Xếp loại và danh ...
 • Thứ Ngày Tháng Năm 2010Họ và tên :…………………………..Lớp ……………………………….Kiểm tra …………… … ………… Môn : ……………………………..ĐiểmLời nhận xétĐề ra :Câu 1: Có các phép chiếu nào? Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì ?Câu 2 : Thế nào là bản vẽ chi tiết ? ...
 • Họ và tên : ……………………………………Lớp : …………………………….Kiểm tra : ……………………………………Thời gian: ………………………..ĐiểmLời nhận xétĐề raCâu 1 : Khi sử dụng điện cần lưu ý điều gì? ( 2 đ)Câu 2 : Một máy biến áp một pha có U1 = 220 V, N1 = 8800 vòng, N2 = 1200 vòng , P1 ...
 • Ngày soạn: 8- 09-09 Tuần: 3Ngày dạy: Buổi: 1 ...
 • PHÒNG GD – ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường THCS Lê Hồng Phong Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN VĂN 7NĂM HỌC 2009 – 2010 Câu 1(2đ): Chỉ ra và phân ...
 • PHÒNG GD – ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường THCS Lê Hồng Phong Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN VĂN 7NĂM HỌC 2009 – 2010 Câu 1(2đ): Chỉ ra và phân ...
 • Mục lục Phần I- Đặt vấn đề 1I- Lý do chọn đề tài 11- Cơ sở lý luận 12- Cơ sở thực tiễn 2II- Đối tượng nghiên cứu, phạm vi đề tài, phương pháp nghiên cứu 31- Đối tượng nghiên cứu 32- Phạm vi đề tài 33- Phương pháp nghiên cứu 3III- ...
Tài nguyên